WDC – Flagship Store (CDC)

WDC Flagship store – Crystal Design Center, Bangkok

Area: 350 Sq.m.
Interior Designer: Otello Studio Co,ltd
Lighting design and supply: Nakawa Light Studio
Interior Contractor: บริษัท ทรัพย์ธนา ดีไซน์ จำกัด
M&E Contractor: SYTB ENGINEERING CO.,LTD.

ต้อนรับการเข้าสู่ปีที่ 15 ของผู้นำเข้ากระเบื้องและวัสดุตกแต่งภายใน ด้วยการการปรับโฉมใหม่ ของ flagship store สาขา cdc เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและการเติบโตขึ้นอีกขั้นของแบรนด์ WDC

ในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่โชว์รูมครั้งนี้ เราต้องเก็บรักษาโครงสร้างงานร้านเดิมไว้บางส่วน และขยายพื้นที่โชว์รูมเพิ่มอีก 1 ห้อง เพื่อรองรับการขยายตัวของผลิตภัณท์ที่เพิ่มขึ้น เช่น โมเสกตกแต่ง กระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ  พื้นไม้engineer-laminate และสุขภัณท์ห้องน้ำ ซึ่งต้องสามารถปรับเปลี่ยนการจัดแสดงได้ตลอดเวลา

งานออกแบบ Display unit ทั้ง 7 ชุดที่จัดเตรียมสำหรับ season แรก โดยแนวความคิดหลักว่า หากเพียงมองกระเบื้องเป็นวัสดุตกแต่งที่แสดงสีและผิวสัมผัส การใช้กระเบื้องก็สามารถกับพื้นที่ต่างๆ ได้ทุกที่โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นห้องน้ำ

นอกจากพื้นที่จัดแสดงสินค้าแบบต่างๆแล้ว ยังมีพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเลือกวัสดุกับทีม in house designer  และมีพื้นที่สำหรับเทียบวัสดุขนาดใหญ่รองรับการใช้งานได้หลากหลาย
รวมไปถึงการออกแบบ façade ใหม่ให้ดูทันสมัย เพื่อดึงดูดและส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของโชว์รูมเช่นกัน

โครงสีแบบ monochrome ขาว ดำ เทา ถูกใช้เป็น backdrop ให้กับร้าน โดยมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีหลักที่ใช้ใน corporate identity เป็นสีที่ร้อยเรียงพื้นที่ทุกจุดเข้าด้วยกัน และใช้เส้นสายภายในร้านให้เรียบง่าย เพื่อขับรายละเอียดของสินค้าที่ใช้จัดแสดงให้มากที่สุด

ในการออกแบบโชว์รูมนี้นี้ Otello Studio ไม่ได้มองตัวเองเป็นผู้ออกแบบเท่านั้น  แต่ยังต้องมองไปในมุมที่เราผู้ใช้งาน ซึ่งกลุ่มนักออกแบบ อย่างเราก็เป็น1ในกลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่โชว์รูม และก็เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทาง WDC เช่นกัน

Otello Studio ขอขอบคุณผู้บริหาร WDC ที่ให้เกียรติและความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ออกแบบตกแต่งภายใน และ งานสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของโชว์รูมในเครือWDC  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

For their 15th year anniversary, WesternDecor Corporation (WDC) renewed their flagship store at CDC to promote their continuously strong growing business.

They have become one of the largest interior construction material distributors in Thailand so the new showroom will have to reflect that distinctiveness.

The plan was to keep the existing interior structure and expend the showroom area for more displayed products. The flexibility of the shelving and display modules has been incorporated. Meeting rooms, consulting areas, material rooms and designer helpdesks have been located harmoniously into the space. 7 display corners have been placed throughout the showroom to show the variation of uses the materials.

WDC’s logo and corporate colors was the color scheme for the entire design to promote stronger brand recognition. All new dynamic form façade and elegant reception desk would be the attractive elements to the shoppers and represent the company’s standpoints.

It was a pleasure to work as a designer for WDC through the years. We appreciate their business and the confidence they have in us. We are eager to continue to be part of their successful years to come.

WDC – Showroom Interior Design

WDC Flagship store – Crystal Design Center, Bangkok

Area: 350 Sq.m.
Interior Designer: Otello Studio Co,ltd
Lighting design and supply: Nakawa Light Studio
Interior Contractor: บริษัท ทรัพย์ธนา ดีไซน์ จำกัด
M&E Contractor: SYTB ENGINEERING CO.,LTD.

ต้อนรับการเข้าสู่ปีที่ 15 ของผู้นำเข้ากระเบื้องและวัสดุตกแต่งภายใน ด้วยการการปรับโฉมใหม่ ของ flagship store สาขา cdc เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและการเติบโตขึ้นอีกขั้นของแบรนด์ WDC

ในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่โชว์รูมครั้งนี้ เราต้องเก็บรักษาโครงสร้างงานร้านเดิมไว้บางส่วน และขยายพื้นที่โชว์รูมเพิ่มอีก 1 ห้อง เพื่อรองรับการขยายตัวของผลิตภัณท์ที่เพิ่มขึ้น เช่น โมเสกตกแต่ง กระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ  พื้นไม้engineer-laminate และสุขภัณท์ห้องน้ำ ซึ่งต้องสามารถปรับเปลี่ยนการจัดแสดงได้ตลอดเวลา

งานออกแบบ Display unit ทั้ง 7 ชุดที่จัดเตรียมสำหรับ season แรก โดยแนวความคิดหลักว่า หากเพียงมองกระเบื้องเป็นวัสดุตกแต่งที่แสดงสีและผิวสัมผัส การใช้กระเบื้องก็สามารถกับพื้นที่ต่างๆ ได้ทุกที่โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นห้องน้ำ

นอกจากพื้นที่จัดแสดงสินค้าแบบต่างๆแล้ว ยังมีพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเลือกวัสดุกับทีม in house designer  และมีพื้นที่สำหรับเทียบวัสดุขนาดใหญ่รองรับการใช้งานได้หลากหลาย
รวมไปถึงการออกแบบ façade ใหม่ให้ดูทันสมัย เพื่อดึงดูดและส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของโชว์รูมเช่นกัน

โครงสีแบบ monochrome ขาว ดำ เทา ถูกใช้เป็น backdrop ให้กับร้าน โดยมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีหลักที่ใช้ใน corporate identity เป็นสีที่ร้อยเรียงพื้นที่ทุกจุดเข้าด้วยกัน และใช้เส้นสายภายในร้านให้เรียบง่าย เพื่อขับรายละเอียดของสินค้าที่ใช้จัดแสดงให้มากที่สุด

ในการออกแบบโชว์รูมนี้นี้ Otello Studio ไม่ได้มองตัวเองเป็นผู้ออกแบบเท่านั้น  แต่ยังต้องมองไปในมุมที่เราผู้ใช้งาน ซึ่งกลุ่มนักออกแบบ อย่างเราก็เป็น1ในกลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่โชว์รูม และก็เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทาง WDC เช่นกัน

Otello Studio ขอขอบคุณผู้บริหาร WDC ที่ให้เกียรติและความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ออกแบบตกแต่งภายใน และ งานสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของโชว์รูมในเครือWDC  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

For their 15th year anniversary, WesternDecor Corporation (WDC) renewed their flagship store at CDC to promote their continuously strong growing business.

They have become one of the largest interior construction material distributors in Thailand so the new showroom will have to reflect that distinctiveness.

The plan was to keep the existing interior structure and expend the showroom area for more displayed products. The flexibility of the shelving and display modules has been incorporated. Meeting rooms, consulting areas, material rooms and designer helpdesks have been located harmoniously into the space. 7 display corners have been placed throughout the showroom to show the variation of uses the materials.

WDC’s logo and corporate colors was the color scheme for the entire design to promote stronger brand recognition. All new dynamic form façade and elegant reception desk would be the attractive elements to the shoppers and represent the company’s standpoints.

It was a pleasure to work as a designer for WDC through the years. We appreciate their business and the confidence they have in us. We are eager to continue to be part of their successful years to come.